NBAV Klachtenreglement

De reisorganisaties en accommodaties die aangesloten zijn bij de NBAV hanteren hun eigen voorwaarden die voldoen aan de scherpe criteria gesteld door de NBAV. Klachten worden in eerste instantie altijd afgehandeld door de betreffende reisorganisatie of accommodatiehouder. De klacht kan alleen ingediend worden door rechtstreeks belanghebbenden. Hieronder is de standaard klachtenprocedure van de NBAV beschreven.

Eventuele klachten worden in twee groepen onderverdeeld:

  1. Klachten over leden van de NBAV
  2. Klachten over niet-leden