NBAV Organisatie

Vereniging

NBAV staat voor: Nederlandse Vereniging Beheer keurmerk Aangepaste Vakanties. Onze vereniging heeft als doel het borgen van de kwaliteit van aangepaste vakanties. Organisaties kunnen lid worden nadat ze gecertificeerd zijn. Twee keer per jaar is er een ledenvergadering. Zo houden we elkaar scherp op de kwaliteitscriteria en zorgen we dat ze actueel blijven.

Onafhankelijke certificering

Elk lid moet voldoen aan de algemene kwaliteitscriteria om het keurmerk verkrijgen. De keuringen worden uitgevoerd door onafhankelijk keuringsmeesters van Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). Deze stichting is gespecialiseerd in het keuren van toeristische organisaties en is een samenwerking tussen HISWA-RECRON, de ANWB en KHN.

Bestuur

Het bestuur van de NBAV is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Tijdens de algemene ledenvergadering draagt het bestuur verantwoording af aan de leden. Het NBAV bestuur wordt gevormd door:

  • Arnoud de Roy van Zuydewijn, voorzitter
  • Michiel Meijers, penningmeester 
  • Mijndert Blanken, algemeen bestuurslid