Het NBAV Keurmerk

NBAV keurmerk: kwaliteit verzekerd!
Ieder lid van de NBAV moet voldoen aan een reeks kwaliteitscriteria en daarmee dragen de leden met trots het NBAV-Keurmerk. Hiermee borgt de NBAV de kwaliteit van accommodaties en reisorganisaties voor mensen met een beperking.

Onafhankelijke controle

Naleving van de kwaliteitscriteria wordt iedere drie jaar gecontroleerd door de onafhankelijke Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit (KMVK). Deze stichting is gespecialiseerd in het keuren van toeristische accommodaties en is een samenwerking van RECRON, HISWA Vereniging en de ANWB. Voor accommodaties en reisorganisatie zijn verschillende criteria ontwikkeld.

Nederland is uniek

Het keuren van reisorganisaties voor mensen met een beperking is een unicum in Nederland. Kwalitatief hoogwaardige reizen en accommodaties aanbieden vraagt veel kennis en zorg van de aanbieders en daarom is het des te belangrijker dat er goed wordt toegezien op het aanbod ervan. Door strenge kwaliteitscriteria op te stellen en deze nauwlettend te volgen, weten reizigers en hun familieleden dat ze bij deze bedrijven en organisaties in goede handen zijn.

Criteria

De kwaliteitscriteria hebben onder meer betrekking op:

  • Heldere en betrouwbare informatie over de organisatie.
  • Duidelijke en volledige omschrijving van de reis of de accommodatie.
  • Duidelijke en eenduidige boekingsvoorwaarden.
  • Goede garanties, zoals ook ANVR,SGR en Recron die hanteren (bijvoorbeeld de wettelijk verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering).
  • Financiële zekerheid: duidelijkheid over de prijs en over wat wel of niet is inbegrepen in de reis en de accommodatie. Garanties bij bv faissement en de juiste reis- en annuleringsverzekeringen/voorwaarden.
  • Toegankelijkheid van de accommodatie en periferie zoals paden, wegen, receptie, enz. 
  • Betrouwbare en goed getrainde begeleiding.

Als een consument bij een NBAV-lid boekt, dan moet hij erop kunnen vertrouwen dat hij niet voor verrassingen komt te staan.