Samenwerken met NBAV

Sterke band met belangenorganisaties
Op de website van Het Centrum voor Jeugd en Gezin in Groningen valt te lezen: ‘De Nederlandse Branchevereniging Aangepaste Vakanties (NBAV) richt zich op vakanties voor mensen met een functionele beperking. De vereniging houdt scherp de betrouwbaarheid en kwaliteit in de gaten van reisorganisaties en accommodaties. Dit doen zij door middel van herhaaldelijke keuringen. Via hun Blauwe Gids kun je leuke aangepaste vakanties vinden in Nederland en in heel Europa.’ En zo is het maar net!

Behulpzaam
Deze belangenorganisatie wil graag dat haar cliënten goed geholpen worden, dat ze waar voor hun geld krijgen en niet voor vervelende verrassingen komen te staan. Ook andere zorgorganisaties, belangengroeperingen, ouderbonden en verenigingen van mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap stellen dat zeer op prijs. Met hen heeft de NBAV al jaren een sterke band. Door regelmatig informatie en ervaringen uit te wisselen wordt de kwaliteit van de accommodaties en reizen voortdurend verbeterd.

Andere voorbeelden van samenwerkingsverbanden


- ANVR - Zij bieden de aangesloten leden 50% korting op het lidmaatschap en is daarnaast een gesprekspartner van de NBAV
- KMVK - De stichting Keurmerk, Milieu, Veiligheid en Kwaliteit waarborgt de kwaliteit bij de leden door een uitgebreide keuring, uitgevoerd door onafhankelijke keurmeesters. KMVK is een samenwerking tussen RECRON, HISWA Vereniging, de ANWB en KHN.

Ook samenwerken?


De NBAV wil haar boodschap graag zo breed mogelijk uitdragen. Nieuwe ‘partnerships’ zijn van harte welkom. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat (zie contact).