Het bestuur van de NBAV

Het bestuur van de NBAV bestaat uit vier leden. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur streeft naar een zo optimaal mogelijke samenstelling van het team, zodat kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden. Tijdens de algemene ledenvergadering draagt het bestuur verantwoording af aan de leden.

Samenstelling bestuur NBAV:

  • Arnoud de Roy van Zuydewijn, voorzitter
  • Michiel Meijers, penningmeester
  • Jos Breuer, secretaris