Op vakantie met de NBAV

Wat betekent de NBAV voor u?
Zorgeloos genieten van een heerlijke vakantie

Kwaliteit, zekerheid en duidelijkheid. Dat mag een reiziger met een functiebeperking van de ruim veertig organisaties die bij de NBAV zijn aangesloten verwachten. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan en kunt u volop genieten van uw welverdiende vakantie.

Goede voorbereiding


Op vakantie gaan vraagt om een goede voorbereiding. Tegenwoordig is er gelukkig een ruim en divers aanbod aan reizen en accommodaties voor mensen met een beperking. Er zijn organisaties voor reizigers met een lichte verstandelijke beperking tot organisaties die accommodaties en/of reizen organiseren aan reizigers die 24 uur per dag verzorging nodig hebben.  

Is een accommodatie voldoende (rolstoel-)toegankelijk? Biedt de organisatie de juiste begeleiding, verzorging of verpleging? Welke activiteiten stelt u op prijs? Hoe is het vervoer geregeld? Hoe zijn alle financiële zekerheden en verzekeringen geregeld? Het mag niet uitmaken of u alleen, met familie of in groepsverband reist. Alles moet perfect geregeld zijn. 

De juiste keuze maken


Op de website www.deblauwegids.nl en in het reisblad NBAV-De Blauwe Gids vindt u een welhaast compleet overzicht van de organisaties die aangepaste vakanties bieden. Daarbij is wel een duidelijk onderscheid aangebracht tussen de aangesloten leden en niet-leden. Van iedere reisorganisatie en accommodatie leest u hier een duidelijke beschrijving van het aanbod, doelgroep en werkwijze. Ook treft u hier een link naar de website van de betreffende organisatie zodat u zich volledig kunt informeren.     

Keurmerk staat voor kwaliteit


Aan het lidmaatschap van de NBAV is het Keurmerk verbonden. Dit geldt voor alle aangesloten organisaties. De leden moeten aan allerlei strenge voorwaarden voldoen. Deze eisen zijn aangevuld met voorwaarden die o.a. de ANVR, SGR en Recron hanteren en worden door de onafhankelijke keurmeesters van KMVK getoetst. Het NBAV-keurmerk garandeert de kwaliteit van de vakanties die de leden aanbieden.

Enkele belangrijke kwaliteitseisen om voor dit keurmerk in aanmerking te komen:

  • Heldere en betrouwbare informatie over de organisatie.
  • Duidelijke en volledige omschrijving van de reis of de accommodatie.
  • Duidelijke en eenduidige boekingsvoorwaarden.
  • Goede garanties, zoals ook ANVR,SGR en Recron die hanteren (bijvoorbeeld de wettelijk verplichte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering).
  • Financiële zekerheid: duidelijkheid over de prijs en over wat wel of niet is inbegrepen in de reis en de accommodatie. Garanties bij bv faissement en de juiste reis- en annuleringsverzekeringen/voorwaarden.
  • Toegankelijkheid van de accommodatie en periferie zoals paden, wegen, receptie, enz. 
  • Betrouwbare en goed getrainde begeleiding.

Kennis delen


Samen staan we sterker, is het devies van de NBAV. De leden van de NBAV hebben specifieke kennis over aangepaste vakanties en accommodaties, die zij delen met de andere leden. Daar kan elk lid van profiteren en het eigen aanbod waar mogelijk verder verbeteren. Dit vindt u terug in de professionele werkwijze bij de aangesloten leden.

ANVR, SGR, Recron


Verschillende NBAV-leden zijn ook lid van de ANVR (Algemene Nederlandse Vereniging van Reisondernemingen) of de Recron. De ANVR en de Recron hanteren strikte reisvoorwaarden, waaraan de aangesloten reisorganisaties en accommodatieverschaffers zich moeten houden. Hetzelfde geldt voor de annuleringsvoorwaarden.
Wie op reis wil, moet vooraf de reissom betalen. Daar is een zeker risico aan verbonden. Een reisorganisatie kan financieel niet gezond zijn of tijdens de vakantie worden. De SGR, de Stichting Garantiefonds Reisgelden, geeft de bij haar aangesloten reisorganisaties de garantie dat hun klanten, in geval van financieel onvermogen, de vooruitbetaalde reissom terugkrijgen. Bent u al op de plek van bestemming als zich financiële problemen voordoen, dan zorgt de SGR ervoor dat u ook weer veilig thuiskomt.

Klachten


Als gast van een van onze leden mag u verwachten dat uw reis en verblijf precies zo zijn als vooraf is afgesproken. Mocht er toch iets mis gaan, dan kunt u een klacht indienen bij de betreffende reisorganisatie. Ieder lid heeft een duidelijk klachtenprotocol dat u kunt opvragen bij het lid zelf. Klachten worden heel serieus genomen en er zal alles aan worden gedaan om er samen met u uit te komen. De NBAV kan geen klachten van reizigers behandelen over een organisatie, daar is namelijk de Geschillencommissie Reizen voor, maar de NBAV ziet er wel op toe dat de aangesloten leden zich aan hun klachtenprotocol houden.