Manege zonder Drempels

Manege zonder Drempels

Manege zonder Drempels Missie
De stichting Manege zonder Drempels biedt huifbedrijden aan voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen. Mens en dier staan hierbij centraal. Ontspannen paarden zorgen voor ontspanning van de mens. Geld mag daarbij geen drempel zijn. Stapvoets op weg naar een wereld zonder drempels.
Visie
Onze visie is kinderen en volwassenen met Ernstige Meervoudige Beperkingen (EMB) plezier en ontspanning te bieden door huifbed ritten te verzorgen en appartementen aan te bieden voor vakanties voor hen met hun ouders en/of begeleiders.