Eerste deadline Zorgorganisaties 1 JULI 2017

donderdag 15 juni 2017:

Eerste deadline Zorgorganisaties 1 JULI 2017

Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is sinds januari 2017 van kracht. In het kader worden vereisten geformuleerd waaraan zorgorganisaties die verpleeghuiszorg leveren, moeten voldoen. Een eerste deadline ligt op 1 juli 2017. Daarnaast zijn er ontwikkelopdrachten uitgezet aan de veldpartijen. Lees hier de stand van zaken.

In het kwaliteitskader worden in verschillende hoofdstukken vereisten geformuleerd waaraan zorgorganisaties moeten voldoen. Een overzicht hiervan vindt u hier (het paarse gedeelte). Voor de vereisten gelden verschillende deadlines. De eerste deadline komt er nu aan: op 1 juli. Voor veel vereisten worden er in het kwaliteitskader suggesties gedaan voor de invulling ervan. Dit zijn dus echt suggesties, en geen voorschriften! Het is aan zorgorganisaties zelf om te bepalen hoe aan de vereisten wordt voldaan. Voor veel vereisten geldt dat veel zorgorganisaties dat allang doen. Gebruik uw eigen middelen, vormen en processen om te laten zien hoe u het geregeld hebt. De datum van 1 juli is een deadline voor de volgende punten:

1. Iedere cliënt beschikt binnen 24 uur over een voorlopig Zorgleefplan, en binnen 6 weken over een definitief Zorgleefplan (zie hoofdstuk 1 kwaliteitskader)

2. De verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan is belegd bij een verzorgende (of een andere zorgverlener) van tenminste niveau 3 (IG) (zie hoofdstuk 1 kwaliteitskader)

3. Indicatoren over basisveiligheid over verslagjaar 2016 zijn aangeleverd aan het Zorginstituut (zie hoofdstuk 3 kwaliteitskader). Let Op: deze deadline ligt op 15 juni! Zie het eerdere bericht hierover. Zorgorganisaties hebben hierover een brief van het Zorginstituut ontvangen; zie ook hier.

4. Elke verpleeghuisorganisatie heeft een incidentencommissie of maakt gebruik van een lokale of regionale incidentencommissie (zie hoofdstuk 3 kwaliteitskader)

5. Elke verpleeghuiszorgorganisatie maakt deel uit van een lerend netwerk met minstens twee andere collega instellingen (zie hoofdstuk 4 kwaliteitskader)

LET OP: aan deze lerende netwerken zijn activiteiten gekoppeld tot op medewerkersniveau. Zie de beschrijving in hoofdstuk 4 van het kwaliteitskader.

OPROEP: Zorgorganisaties die nog op zoek zijn naar partners kunnen dit melden bij ActiZ, t.a.v. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . Indien mogelijk zal ActiZ deze leden met elkaar in contact brengen.

Publiceren personeelssamenstelling per 1 juli 2017.

Ten slotte geldt de deadline van 1 juli 2017 ook voor het vereiste waarin het kwaliteitskader stelt dat elke zorgorganisatie vóór 1 juli 2017 gegevens over de huidige personeelssamenstelling op zijn website publiceert (zie hoofdstuk 6 kwaliteitskader). Het ActiZ-bestuur besteedt aan dit onderwerp aandacht in een brief d.d. 31 mei 2017 aan staatssecretaris Van Rijn. Daarin is herinnerd aan extra financiële middelen die nodig (en dus voorwaardelijk) zijn om te kunnen voldoen aan de gewenste kwantitatieve en kwalitatieve personeelssamenstelling. De constatering is dat, hoewel de staatssecretaris zich nu ook uitspreekt voor een structureel bedrag van 2,1 miljard, er nog geen zekerheid over deze middelen is, waardoor niet aan de tijdelijke normen voor personeelssamenstelling kan worden voldaan. Dit geldt ook voor de nog te ontwikkelen landelijke contextgebonden personeelsnormen (zie hierover ook verderop in dit bericht). Het ActiZ-bestuur concludeert, gelet op deze omstandigheden, het aan de leden zelf te laten hoe zij omgaan met wel of niet publiceren van hun personeelssamenstelling.