slider Mens centraal

Mevrouw Roeden bezoekt tweemaal per jaar een NBAV-zorghotel. Mevrouw Roeden kampt met een lichte vorm van geheugenverlicht. Haar zoon John vertelt: “Mijn moeder vindt dit geweldig. Ze leeft hier elke keer weer naartoe. Begrijpelijk, want het is er prachtig en de persoonlijke aandacht en zorg is bijna overrompelend. Hier staat de mens nog echt centraal.”